Ergebnisse Gewehr 2018

Einzelwettschießen A [Reglement]
   1. Rang
   2. Rang
   3. Rang
Endschießen [Reglement]
   1. Rang
   2. Rang
   3. Rang
Feldschiessen [Reglement]
   1. Rang Trevor 66
   2. Rang Christian 60
   3. Rang Markus 59
   4. Rang Joachim 53
Obligatorisches Programm [Reglement]
   1. Rang Trevor 71
   2. Rang Felix 70
   2. Rang Joachim 70
   3. Rang Wolfgang 69
   4. Rang Ingo 63
   4. Rang Ralf 63
   5. Rang Denis 62
   5. Rang Markus 62
   6. Rang Götz 58
   7. Rang Martin 54
Rütlischiessen Gewehr [Reglement]
   1. Rang Christian 37
   2. Rang Joachim 34
   3. Rang Wolfgang 33
   4. Rang Trevor 30
   4. Rang Ingo 30
   5. Rang Denis 28
Rubin Cup [Reglement]
   1. Rang Joachim 58
Winterschiessen [Reglement]
   1. Rang Christian 95
schweizer Schützenschweizer Schützenschweizer Schützen