Ergebnisse Gewehr 2017

Einzelwettschießen A [Reglement]
   1. Rang Christian 165
   2. Rang Wolfgang 156
Endschießen [Reglement]
   1. Rang Christian 104
   2. Rang Ralf 78
Feldschiessen [Reglement]
   1. Rang André 63
   2. Rang Christian 60
   3. Rang Klaus 59
   3. Rang Joachim 59
   4. Rang Wolfgang 56
   4. Rang Martin Ba. 56
   5. Rang Ralf 48
   6. Rang Martin Bü 47
   6. Rang Ingo 47
   6. Rang Götz 47
   7. Rang Jana 40
Obligatorisches Programm [Reglement]
   1. Rang Christian 74
   2. Rang Wolfgang 72
   3. Rang André 69
   4. Rang Klaus 66
   5. Rang Martin Ba. 65
   6. Rang Martin Bü 64
   6. Rang Götz 64
   7. Rang Ingo 61
   7. Rang Trevor 61
   8. Rang Jana 59
Rütlischiessen Gewehr [Reglement]
   1. Rang Christian 33
   2. Rang Trevor 28
Rubin Cup [Reglement]
   1. Rang Christian 59
Winterschiessen [Reglement]
   1. Rang Christian 96
   2. Rang Wolfgang 92
   3. Rang Klaus 90
   4. Rang Jana 75
schweizer Schützenschweizer Schützenschweizer Schützen