Ergebnisse Gewehr 2018

Einzelwettschießen A [Reglement]
   1. Rang Christian 157
   2. Rang Martin Bü. 156
-->
Endschießen [Reglement]
   1. Rang Joachim 109
   2. Rang Ingo 103
   2. Rang Martin Bü. 103
   3. Rang Trevor 99
   4. Rang Denis 92
   5. Rang Götz 87
   6. Rang Christian 81
   7. Rang Felix 52
Feldschiessen [Reglement]
   1. Rang Trevor 66
   2. Rang Christian 60
   3. Rang Joachim 59
   3. Rang Markus 59
   4. Rang Martin Ba. 58
   5. Rang Ingo 57
   6. Rang Wolfgang 55
   6. Rang Martin Bü. 55
   7. Rang Klaus 52
   8. Rang Ralf 51
   9. Rang Denis 49
   10. Rang Jana 46
   11. Rang Peter 45
   12. Rang Götz 39
Obligatorisches Programm [Reglement]
   1. Rang Ingo 72
   2. Rang Martin Bü. 71
   2. Rang Trevor 70
   3. Rang Joachim 70
   3. Rang Christian 70
   3. Rang Felix 70
   4. Rang Wolfgang 69
   6. Rang Martin Ba. 67
   6. Rang Götz 63
   7. Rang Klaus 58
   8. Rang Ralf 63
   9. Rang Denis 62
   9. Rang Markus 62
-->
Rütlischiessen Gewehr [Reglement]
   1. Rang Christian 37
   2. Rang Klaus 35
   3. Rang Joachim 34
   4. Rang Wolfgang 33
   5. Rang Trevor 32
   5. Rang Martin Ba. 32
   6. Rang Ingo 30
   6. Rang Ralf 30
   7. Rang Denis 28
   7. Rang Jana 28
-->
Rubin Cup [Reglement]
   1. Rang Wolfgang 59
   2. Rang Joachim 58
   3. Rang Trevor 54
   4. Rang Christian 53
   5. Rang Ingo 49
   6. Rang Jana 42
   7. Rang Denis 41
   8. Rang Martin Ba. 37
   9. Rang Götz 31
Winterschiessen [Reglement]
   1. Rang Christian 95
   2. Rang Joachim 90
schweizer Schützenschweizer Schützenschweizer Schützen