Ergebnisse Gewehr 2017

Einzelwettschießen A [Reglement]
   1. Rang Christian 165
   2. Rang Wolfgang 156
   3. Rang Götz 145
Endschießen [Reglement]
   1. Rang Christian 104
   2. Rang Wolfgang 83
   3. Rang Ralf 78
Feldschiessen [Reglement]
   1. Rang André 63
   2. Rang Christian 60
   3. Rang Klaus 59
   3. Rang Joachim 59
   4. Rang Wolfgang 56
   4. Rang Martin Ba. 56
   5. Rang Ralf 48
   6. Rang Martin Bü 47
   6. Rang Ingo 47
   6. Rang Götz 47
   7. Rang Jana 40
Obligatorisches Programm [Reglement]
   1. Rang Christian 74
   2. Rang Wolfgang 72
   3. Rang André 69
   4. Rang Ingo 66
   5. Rang Paul 66
   6. Rang Martin Ba 65
   6. Rang Martin Bü 64
   7. Rang Götz 64
   7. Rang Jana 62
   8. Rang Trevor 61
Rütlischiessen Gewehr [Reglement]
   1. Rang Christian 33
   2. Rang Jana 31
   3. Rang Trevor 28
   4. Rang Paul 22
Rubin Cup [Reglement]
   1. Rang Christian 59
   2. Rang Wolfgang 54
   3. Rang Paul 42
Winterschiessen [Reglement]
   1. Rang Christian 96
   2. Rang Joachim 95
   3. Rang Martin 93
   4. Rang Wolfgang 92
   5. Rang Klaus 90
   6. Rang Jana 75
schweizer Schützenschweizer Schützenschweizer Schützen