Ergebnisse Gewehr 2018

Einzelwettschießen A [Reglement]
   1. Rang Christian 157
   2. Rang Martin Bü. 156
   3. Rang Trevor 147
Endschießen [Reglement]
   1. Rang Joachim 109
   2. Rang Ingo 103
   2. Rang Martin Bü. 103
   3. Rang Trevor 99
   4. Rang Denis 92
   5. Rang Götz 87
   6. Rang Christian 81
   7. Rang Jana 52
Feldschiessen [Reglement]
   1. Rang Trevor 66
   2. Rang Felix 63
   3. Rang Christian 60
   4. Rang Joachim 59
   4. Rang Markus 59
   5. Rang Martin Ba. 58
   6. Rang Ingo 57
   6. Rang Denis 57
   7. Rang Wolfgang 55
   8. Rang Martin Bü. 55
   9. Rang Klaus 52
   10. Rang Ralf 51
   11. Rang Jana 46
   12. Rang Peter 45
   13. Rang Götz 39
Obligatorisches Programm [Reglement]
   1. Rang Ingo 72
   2. Rang Martin Bü. 71
   2. Rang Trevor 71
   3. Rang Joachim 70
   3. Rang Felix 70
   3. Rang Christian 70
   4. Rang Wolfgang 69
   6. Rang Martin Ba. 67
   6. Rang Götz 67
   7. Rang Klaus 64
   8. Rang Ralf 63
   9. Rang Denis 62
   9. Rang Markus 62
   11. Rang Jana 56
Rütlischiessen Gewehr [Reglement]
   1. Rang Christian 37
   2. Rang Klaus 35
   3. Rang Joachim 34
   4. Rang Wolfgang 33
   5. Rang Trevor 32
   5. Rang Martin Ba. 32
   6. Rang Ingo 30
   6. Rang Ralf 30
   7. Rang Denis 28
   7. Rang Jana 28
Rubin Cup [Reglement]
   1. Rang Wolfgang 59
   1. Rang Felix 58
   2. Rang Joachim 58
   3. Rang Trevor 54
   4. Rang Christian 53
   5. Rang Denis 52
   6. Rang Ingo 49
   7. Rang Jana 42
   8. Rang Martin Ba. 37
   9. Rang Götz 31
Winterschiessen [Reglement]
   1. Rang Christian 95
   2. Rang Felix 93
   3. Rang Joachim 90
   3. Rang Martin Ba. 90
   4. Rang Denis 89
   5. Rang Ingo 83
   6. Rang Trevor 77
   8. Rang Jana 70
   9. Rang Götz 54
   10. Rang Ralf 41
schweizer Schützenschweizer Schützenschweizer Schützen